Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

  1. Slanjem na elektronsku adresu webshop@hyla.rs,
  2. Na broj telefona 011/316 88 05 u periodu od 10-18h svakog radnog dana ili
  3. Redovnom poštom na adresu – Aera Group d.o.o. Beograd, Gornjogradska 34, 11080 Beograd (sa naznakom „Za HYLA INTERNET PRODAVNICU“)

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.