HYLA INTERNET PRODAVNICA

Opšti uslovi poslovanja HYLA INTERNET PRODAVNICE utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Aera Group d.o.o. Beograd – Zemun (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja HYLA INTERNET PRODAVNICE su utvrđeni u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost HYLA INTERNET PRODAVNICE, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.

HYLA INTERNET PRODAVNICA je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Prodavac. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem (u daljem tekstu: “Potrošač”).

HYLA INTERNET PRODAVNICA omogućava Potrošačima korišćenje usluga i sadržaja svoje stranice, a prava i obaveze Prodavca i Potrošača su regulisana dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge stranice www.hyla.rs. Korišćenjem bilo kojeg dela stranice, smatra se da su Potrošači upoznati sa uslovima korišćenja HYLA INTERNET PRODAVNICE, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

HYLA INTERNET PRODAVNICA može revidirati Uslove korišćenja u bilo kojem trenutku, ažuriranjem ovog dokumenta. Uslovi korišćenja su obavezujući za Potrošače, te savetujemo da se redovno posećuju, radi pregleda eventualnih izmena.

REGISTRACIJA

Sve informacije o procesu registracije možete pronaći na stranici REGISTRACIJA

PROCES PORUČIVANJA

Sve informacije o procesu poručivanja možete pronaći na stranici KAKO KUPITI

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Sve informacije o odustanku od možete pronaći na stranici ODUSTANAK OD KUPOVINE

PRIMEDBE I REKLAMACIJE NA RAD HYLA INTERNET PRODAVNICE

Sve informacije o reklamacijama možete pronaći na stranici REKLAMACIJE

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve informacije o Politici privatnosti možete pronaći na stranici  POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA KOLAČIĆA

Sve informacije o politici kolačića možete pronaći na stranici KOLAČIĆI

ZAVRŠNE ODREDBE

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.