Hyla International GmbH & Co KG - Društvo

Od svog osnutka 1999, Hyla International je slijedio
put do uspjeha u komercijalizaciji svojih zraka i soba za čišćenje sustava.

Hyla je među vodećima na više od 40 zemalja
širom svijeta sa više od 6.000 konzultanti.

Marketinga, prodaje i usluga, kao i bliski kontakti
sa svojim kupcima i poslovnim partnerima se Hyla's
glavni fokus.

Hyla International upravlja
Wilfried Metzger (predsjredsednik).